Kwaliteit en tevredenheid

Acta zorg hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Daarom besteden wij aandacht aan cliëntervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er
jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten jaarlijks geëvalueerd.
Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te kunnen bieden gedurende het gehele zorgproces. Het gaat dan onder andere om de kwaliteit van de indicatiestelling en
intake van de cliënt, goede zorgverlening en de evaluatie van de geleverde zorg. De focus ligt hierbij onder meer op de volgende thema’s:

  • Het bewaken van professioneel handelen
  • Communicatie over het zorgproces
  • Registratie van activiteiten en zorgprocessen

Daarnaast is het belangrijk dat alle ondersteunende processen binnen de organisatie goed zijn georganiseerd. Ondersteunende processen zijn zaken die niet direct met zorgverlening te maken hebben. Deze zaken moeten goed geregeld zijn om de zorgverlening goed te laten verlopen. Het gaan dan om zaken zoals beleid en organisatie, personeel, huisvesting en onderzoek. 

HKZ

Op 26 februari 2020 heeft TUV Nederland een certificeringsonderzoek volgens HKZ-KO bij Acta Zorg uitgevoerd en is per 7 mei 2020 het HKZ keurmerk voor kleine organisaties toegekend. Hiermee is getoetst of het kwaliteitsmanagementsysteem van Acta Zorg voldoet aan de vooraf vastgestelde HKZ-normen.

Ons HKZ-certificaat is hier als PDF te zien of te vinden op de website van HKZ –NEN en is geldig tot Mei 2023.

© 2020 Acta Zorg | Alle rechten voorbehouden