Heeft u vragen of klachten?

Acta Zorg is doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen en te zorgen dat u tevreden bent. Uw vragen en klachten helpen ons bij het verbeteren van onze zorgverlening. Mocht u een vraag hebben over onze zorgverlening? Dan kunt u het contactformulier invullen of bellen naar 0111-218044.

Klacht

Cliënten van Acta Zorg hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Acta Zorg. Deze klachten kunnen bijdragen aan verbetering van de zorg die door Acta Zorg wordt geboden. In deze regeling wordt beschreven hoe een klacht kan worden ingediend en hoe Acta Zorg de klacht in behandeling neemt en maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede. Een klacht over Acta Zorg kan betrekking hebben op gebeurtenissen die te maken hebben met de organisatie van Acta Zorg, de behandeling of bejegening van personen door medewerkers van Acta Zorg of andere onwenselijke situaties in relatie met Acta Zorg.

Indienen van een klacht

Het indienen van een klacht kan op de volgende manier:

  • Mondeling
    Dit gebeurt bij voorkeur rechtstreeks bij de betrokken medewerker, maar het kan ook bij een andere medewerker van Acta Zorg
  • Schriftelijk
    Hiervoor wordt het klachtenformulier van Acta Zorg gebruikt. Dit formulier kan men aanvragen via de website van Acta Zorg of aanvragen bij één van de medewerkers. Het formulier kan worden verstuurd naar info@actazorg.nl
Klachtenfunctionaris

Indien de onvrede blijft bestaan, dan wel omdat de cliënt van bovenstaande mogelijkheden geen gebruik wil of kan maken, kan contact worden gelegd met de klachtenfunctionaris. Acta Zorg heeft een externe klachtenfunctionaris geleverd door SPOT. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een onpartijdige rol. Met de klachtenfunctionaris kan de klacht worden besproken. Hij/zij kan een bemiddelende rol spelen om een oplossing te bereiken. De klachtenfunctionaris zal de klacht strikt vertrouwelijk behandelen en alleen met toestemming van de cliënt verdere stappen ondernemen.

De klacht kan per e-mail worden verzonden naar klacht@verenigingspot.nl of per brief aan SPOT, Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden t.a.v. de Klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

In het uiterste geval kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de geschilleninstantie van SPOT, waar Acta Zorg lid van is. Dit is de geschilleninstantie Zorggeschil. Een geschilleninstantie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding van maximaal €25.000,- toekennen. De cliënt (of diens familie) kan een klacht indienen bij de Geschilleninstantie Zorggeschil. . 

Klachtenregeling

Bekijk hier de klachtenregeling.

© 2020 | Acta Zorg | Alle rechten voorbehouden